Politika kvalitete

Kako bismo postigli ove ciljeve, modelarija PIB extra d.o.o. svoje napore usmjerava prema potrebama i zahtjevima kupaca. Djelatnici društva stalnim usavršavanjem pridonose rastu i održavanju standarda kvalitete. Ulaganjem u razvoj i unapređenje procesa proizvodnje, strojeva i opreme te ostalu infrastrukturu, polažemo temelje za brži i stabilniji rast i napredak tvrtke i njezinih djelatnika. Time pridonosimo i podizanju kvalitete proizvoda i usluga. Njegujemo i razvijamo partnerske odnose s dobavljačima i kupcima. Primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i poboljšavanjem njegove djelotvornosti, težimo nadilaženju razine koju taj standard postavlja.

Postavljamo si ambiciozne, ali mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

Opći ciljevi

  Svaki djelatnik dužan je upoznati se s politikom kvalitete, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.