EU PROJEKT

PIB Extra d.o.o. je u 2021. godini uspješno prijavio svoj projekt na Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, a u studenom smo potpisali i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedbom projekta optimizirat ćemo naš proces proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija te proširiti naše proizvodne kapacitete izgradnjom nove hale.

Veselimo se uspješnoj provedbi EU projekta!

 

PIB extra

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz zelena i digitalna ulaganja – PIB extra d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 31.567.495,32 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.462.017,51 kuna

Projekt je sufinanciran iz: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2021. – kolovoz 2023. godine

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećati produktivnost kroz ulaganja u energetski učinkovitu i tehnološki naprednu proizvodnju što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva PIB extra d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Ciljna skupina su zaposlenici budući da će provedba projekta pozitivno utjecati na poboljšanje radnih uvjeta kao i postojećih te budućih kupaca društva PIB extra d.o.o. budući da će optimizacija i modernizacija proizvodnje omogućiti isporuku proizvoda najviše kvalitete u vrlo kratkom roku zbog proširenja proizvodnih kapaciteta i digitalizacije procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • povećanje prihoda od prodaje za 25,21%
  • povećanje prihoda od izvoza za 25,15%
  • otvaranje 12 novih radnih mjesta
  • 3 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

Kontakt osoba: sebastian.petek@gmail.com

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi sebastian.petek@gmail.com, kontakt osoba Sebastian Petek.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva PIB extra d.o.o.

Flag Europe
Fondovi
Kohezija
mrrfeu