EU PROJEKT

PIB Extra d.o.o. je ove godine uspješno prijavio svoj projekt na Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, a u studenom smo potpisali i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedbom projekta optimizirat ćemo naš proces proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija te proširiti naše proizvodne kapacitete izgradnjom nove hale.

Veselimo se uspješnoj provedbi EU projekta!

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz zelena i digitalna ulaganja – PIB extra d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 31.567.495,32 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.462.017,51 kuna

Projekt je sufinanciran iz: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2021. – kolovoz 2023. godine

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je povećati produktivnost kroz ulaganja u energetski učinkovitu i tehnološki naprednu proizvodnju što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva PIB extra d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Ciljna skupina su zaposlenici budući da će provedba projekta pozitivno utjecati na poboljšanje radnih uvjeta kao i postojećih te budućih kupaca društva PIB extra d.o.o. budući da će optimizacija i modernizacija proizvodnje omogućiti isporuku proizvoda najviše kvalitete u vrlo kratkom roku zbog proširenja proizvodnih kapaciteta i digitalizacije procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • povećanje prihoda od prodaje za 25,21%
  • povećanje prihoda od izvoza za 25,15%
  • otvaranje 12 novih radnih mjesta
  • 3 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

 Kontakt osoba: sebastian.petek@gmail.com

 Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi sebastian.petek@gmail.com, kontakt osoba Sebastian Petek.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva PIB extra d.o.o.