Tehnologija

Proizvodnja modela za ljevaonice u modelariji PIB extra d.o.o. ima nekoliko koraka. Kada se od kupca zaprimi zahtjev za ponudu (e-mailom, faxom ili u papirnatom obliku), u vrlo kratkom vremenu (obično za dan ili dva) napravi se kalkulacija troškova proizvodnje i kupcu se šalje najbolja ponuda, s kratkim rokom isporuke (manje od osam dana), za izradu u kvaliteti koju je definirao kupac. U 90 % slučajeva, sa zahtjevom za ponudu, dobivamo i 2D nacrte s grubom skicom tehnologije (dioba modela, jezgre, izmjenjivi dijelovi itd.). Za izradu naše ponude dovoljno je da s kupcem dogovorimo samo primarnu tehnologiju lijevanja. Što se tiče realizacije projekata, klijenti su konstantno informirani o stanju njihovog proizvoda putem digitalne dokumentacije i komunikacije s njihovim tehničkim odjelima, tako da imaju uvid u gotovo sve faze proizvodnog procesa. Novost koju modelarija PIB extra d.o.o. nudi na tržištu je usluga povratnog inženjerstva (eng. Reverse engineering) i 3D skeniranja. U tom smo procesu u mogućnosti od gotovog dijela pomoću skeniranja dobiti 2D i 3D dokumentaciju. Za taj proces koristimo modernu opremu svjetski poznatog proizvođača FARO.

Tehnologija

Tijek proizvodnje

  1. Nakon CAD modeliranja, naš tehnički odjel poslat će vam, na osnovi vaših 2D skica i nacrta (ili 3D), nove 3D podatke u kompletu koji sadrži 3D pregled tehnologije lijevanja, model, razdiobu, jezgre, posebne jezgre… Taj 3D pregled šaljemo kupcu dan nakon narudžbe putem e-maila u 3D pdf ili u exe formatu, tako da kupac može vizualno kontrolirati napravljenu tehnologiju. Tada kupac može pogledati i odlučiti želi li nešto izmijeniti ili dodati.
  2. Tlocrt u mjerilu 1:1 (aufris) plus drugi važni dijelovi (stara modelarska škola – svi crteži u različitim bojama i sa svim mjerama) – razdioba modela, dodaci za obradu, konusi itd. Sve ovo šaljemo kupcu putem e-maila u PDF ili DWG formatu, kako bi mogao pogledati i provjeriti sve mjere. Nakon svega ovog, kupac može biti siguran što će mu se isporučiti.
  3. Naš proizvodni pogon izrađuje modele u tri smjene, tako da je izrada konačnih modela gotova u vrlo kratkom roku (moderna CAD/CAM proizvodnja). Garantiramo našu kvalitetu. Dva dana prije dostave, kupcu se putem e-maila šalju fotografije gotovih modela, jezgrenika itd.
Proizvodnja