Uspješan završetak provedbe EU projekta!

U studenom 2021. godine društvo PIB extra d.o.o. je započelo s provedbom projekta “Povećanje konkurentnosti kroz zelena i digitalna ulaganja – PIB extra d.o.o.” koji je sufinancirala Europska unija iz instrumenta „REACT-EU”. Projekt je uspješno završen 1.8.2023. godine.

Svrha projekta bila je povećati produktivnost poslovanja kroz ulaganja u energetski učinkovitu i tehnološki naprednu proizvodnju s ciljem povećanja konkurentnosti društva PIB extra d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu te otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta je 4.004.345,23 EUR (31.567.495,32 HRK), a EU je sufinancirala projekt u iznosu od 990.379,92 EUR (7.462.017,51 HRK).

Provedba projekta rezultirala je izgradnjom proizvodne hale za koju je dobivena uporabna dozvola i koja se počela koristiti. Također, projektom su uvedena nova tehnološka rješenja koja izravno doprinose zelenim i digitalnim ciljevima kao što je npr. nabava plazma-vodene rezačice koja doprinosi poboljšanju proizvodnog procesa uz smanjenje količine nastanka otpada.

Ulaganjem u nabavu nove tehnološki napredne i energetski učinkovite opreme te izgradnjom novog proizvodnog pogona, društvo PIB EXTRA d.o.o. uspješno je unaprijedilo svoje poslovanje kroz povećanje stupnja digitalizacije, učinkovitosti resursa i proizvodnog procesa. Projekt je omogućio stvaranje povoljnih uvjeta za nova zapošljavanja te povećanje konkurentske prednosti.

Članovi projektnog tima stekli su iskustvo u provedbi EU projekata što će zasigurno biti od velikog značaja u budućnosti i prilikama za nove projekte.

Projekt EU

Projekt je sufinanciran iz: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Za više informacije o projektu možete se javiti na: sebastian.petek@gmail.com

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva PIB extra d.o.o.