NOVO! – proizvodnja peleta

PIB extra drveni pelet je najviše kvalitete s izrazito niskim sadržajem vlage i pepela.