Politika kvalitete


Kako bismo postigli sve naše ciljeve, modelarija svoje napore usmjerava prema potrebama i zahtjevima kupaca.

Djelatnici društva konstantnim usavršavanjem pridonose rastu i održavanju standarda kvalitete.

Ulaganjem u razvoj i unapređenje procesa proizvodnje, strojeva i opreme te ostalu infrastrukturu, polažemo temelje za brži i stabilniji rast i napredak tvrtke i njezinih djelatnika. Time pridonosimo i podizanju kvalitete proizvoda i usluga.

Njegujemo i razvijamo partnerske odnose s dobavljačima i kupcima.

Opći ciljevi:

  • zadržati postojeće kupce
  • neprestano unapređivati zadovoljstvo kupaca
  • osigurati kompletnost i brzinu isporuke proizvoda
  • unaprijediti znanja i vještine svih sudionika u procesu proizvodnje kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda
  • razvijati nove tehnologije i procese koji unapređuju i podižu efikasnost proizvodnje

 

Svaki djelatnik dužan je upoznati se s politikom kvalitete, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

Primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i poboljšavanjem njegove djelotvornosti, težimo nadilaženju razine koju taj standard postavlja.

Postavljamo si ambiciozne, ali mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.