Smještaj u blizini

Kako do nas iz smjera MARIBOR (SLOVENIJA)

Kako do nas iz smjera ZRAČNA LUKA ZAGREB (HRVATSKA)

Kontakti

Opće informacije

  • pib-extra@pib-extra.hr
  • tel.+385 40 338 050
  • Fax.+385 40 338 061

Tehnička služba

 

Nabava

 

Prodaja i marketing

 

Tehnički direktor

Financijski direktor

 

Posao

PIBextra